Recommended Journalsł

Recommended Journals

 

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum (Land management): Polish or English, 9 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 240 zł‚
www.acta.media.pl

Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus (Environmental Engineering): Polish or English, 10 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 550 zł‚
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net

Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum (Land Surveying and Cartography): Polish or English, 8 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 350 zł‚
www.acta.media.pl

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU): English, 12 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 450 zł‚
www.ejpau.media.pl

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego: Polish, English or Russian, 13 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 440 zł‚
www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl

Roczniki Geomatyki: English, 10 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 85 zł‚ per page (maximum 13 pages)
www.rg.ptip.org.pl

Architektura Krajobrazu: English, 7 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 400 zł‚
www.architekturakrajobrazu.up.wroc.pl

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa: English, Russian, French, or Chinese, 12 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 247 zł‚
www.orgmasz.pl/wydawnictwo.html

Geomatics, Landmanagement and Landscape: English, 6 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 0 zł‚
www.gll.ur.krakow.pl

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie: Polish, 8 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 300 zł‚
www.wmil.sitwm.pl

Geomatics and Environmental Engineering: English, 11 points on the list of Polish Ministry of Science and Higher Education, 0 zł‚
www.ournals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/

Przestrzeń i Forma: język polski oraz angielski (artykuł‚ w dwóch wersjach językowych), 9 pkt., koszty publikacji zostaną… podane w styczniu 2017 r.
www.pif.zut.edu.pl

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: język polski oraz angielski (artykuł‚ w dwóch wersjach językowych), 11 pkt., 0 zł‚
http://www.kaiu.pan.pl

 

University of Agriculture in Krakow
ul. Balicka 253c
30-149
Krakow
rektor[a]urk.edu.pl
12 662 40 17
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Project:: IT UR